Sự yểm trợ của
người đồng cảnh ngộ có thể giảm căng thẳng tâm lý đi kèm với sự chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
•••

NHÓM YỂM TRỢ LÀ GÌ?

Nhóm yểm trợ là một nhóm đàn ông hay phụ nữ đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thường thì họ hoặc là đang đương đầu với việc chẩn đoán bị ung thư hoặc là những người sống sót từ bệnh ung thư. Họ gặp nhau đều đặn để giúp đỡ nhau, bàn bạc những kinh nghiệm đã cùng chia xẻ, và học hỏi thêm về bệnh này và cách xử lý bệnh.

NHỮNG NHÓM YỂM TRỢ TRONG CỘNG ĐỐNG

Các nhóm yểm trợ giúp nâng cao ý thức về bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong cộng đồng địa phương của họ. Nhiều nhóm mời thuyết trình viên như y tá, bác sĩ, chuyên viên dinh dưỡng, nhân viên xã hội, chuyên viên vật lý trị liệu và dược sĩ đến cung cấp thêm thông tin cho mọi người.


Ở Úc có khoảng 20,000 người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm và hơn 3,000 người tử vong vì bệnh này – nhiều hơn số phụ nữ tử vong vì ung thư vú.


TẠI SAO GIA NHẬP MỘT NHÓM HỔ TRỢ?

Nhiều công trình nghiên cứu ghi nhận việc chẩn đoán bị ung thư có thể gây căng thẳng cao độ. Sự yểm trợ của người cùng cảnh ngộ có cùng kinh nghiệm cho thấy rất hữu hiệu trong việc làm giảm căng thẳng nầy. Sự yểm trợ của người cùng cảnh ngộ là một hệ thống cho và nhận sự giúp đỡ, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ hiểu biết về cuộc hành trình cùng bệnh ung thư cho những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Dịp để kết nối với những người cùng cảnh ngộ có kinh nghiệm sống cùng bệnh ung thư có thể có tác động rất lớn vào việc làm giảm căng thẳng tâm lý.

Vài trong số nhiều lý do để gia nhập bao gồm:

 • Tránh cảm thấy lẻ loi và đơn độc
 • Cảm thấy đựơc săn sóc – giống như người cùng gia đình
 • Gặp gỡ những người đang trải qua cùng tình cảnh như quý vị
 • Kể hết mọi chuyện nên quý vị cảm thấy đỡ lo lắng về bệnh ung thư của mình.
 • Để được khuyến khích, tìm thấy niềm lạc quan và cảm hứng
 • Để nhận và đem đến trợ giúp cho người khác
 • Đê ̉bớt có cảm giác sơ ̣hãi và trầm cảm
 • Để được đặt câu hỏi và bàn bạc những lo âu của quý vị
 • Để học hỏi thêm về ung thư tuyến tiền liệt qua các thuyết trình viên, sách vở, DVD và các bản tin.

Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng tâm lý đi kèm với bất kỳ chẩn đoán mắc bệnh ung thư nào và sự yểm trợ của người cùng cảnh ngộ có thể làm giảm căng thẳng nầy. Có bằng chứng cho thấy các nhóm yểm trợ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị ung thư và những người săn sóc cho họ.


Nâng cao ý thức về ung thư tuyến tiền liệt trong vòng bạn bè và gia đình quý vị


Thật là tốt có
được người để tâm sự, người mà quý vị cảm thấy cùng cảnh ngộ và biết thật sự là quý vị đang trải qua điều gì.
•••

GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC VỀ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Qua kinh nghiệm của chính quý vị và hiểu biết có được về ung thư tuyền tiền liệt qua nhóm hỗ trợ của mình, quý vị có thể giúp nâng cao ý thức về ung thư tuyến tiền liệt nơi bạn bè và đồng nghiệp.

Các nhóm hỗ trợ đem đến cơ hội tham gia các hoạt động nâng cao ý thức và gây quỹ trong cộng đồng địa phương.

CÁC SINH HOẠT CỦA NHÓM HỖ TRỢ

Các sinh hoạt có thể khác nhau tùy nhóm nhưng thường bao gồm những việc sau đây:

 • Một loạt các thuyết trình viên để giúp quý vị học hỏi thêm về các khía cạnh khác nhau của ung thư tuyến tiền liệt
 • Các buổi gặp gỡ xã giao
 • Các sinh hoạt nâng cao ý thức và gây quỹ
 • Lấy những tài nguyên và thông tin về ung thư tuyến tiền liệt
 • Những buổi họp và thảo luận đều đặn.

Food

Dinh dưỡng

Hãy thưởng thức một loạt các thực phẩm trong năm nhóm thực phẩm mỗi ngày. Ăn uống lành mạnh là điều dễ làm! Để biết thêm thông tin hãy vào trang mạng: www.eatforhealth.gov.au


MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN

— 1800 220 099 hoặc www.pcfa.org.au
— 1800 624 973 hoặc www.canceraustralia.gov.au
— 131 120 hoặc www.cancer.org.au
— 1300 303 828 hoặc www.andrologyaustralia.org
— 1800 020 103 hoặc www.healthyactive.gov.au

Nhiều thành
viên đã được chữa trị và sống cuộc đời hạnh phúc sau khi chữa trị.
•••

Hỗ trợ

PCFA có những nhóm yểm trợ liên kết tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ cho quý ông và gia đình của họ.

Muốn tình nguyện

PCFA có một sô việc cho những ai đến giúp chúng tôi làm công tác gây quỹ và hoạt động giáo dục cộng đồng.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: enquiries@pcfa.org.au


Mạng lưới nhóm yểm trợ bao gồm hơn 150 nhóm liên kết ở tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ, những nhóm này họp tại từng điạ phương để cung cấp yểm trợ cho người cùng cảnh ngộ.


MUỐN BIIẾT THÊM CHI TIẾT

Các nhóm hỗ trợ người Việt ở Sydney

Các nhóm hỗ trợ người Việt ở Brisbane

Các nhóm hỗ trợ người Việt ở Adelaide

Hỗ trợ cho các ông bị ung thư tuyến tiền liệt qua các nguồn tài liệu và hỗ trợ dựa trên bằng chứng là một sáng kiến của Cancer Australia, được Chính Phủ Úc tài trợ.


Viện Ung Thư Tuyến Tiền Liệt Úc (Prostate Cancer Foundation of Australia (PCFA) là một tổ chức cộng đồng rộng rãi và cơ quan quốc gia cao nhất về ung thư tuyến tiền liệt tại Úc.

Chúng tôi chuyên lo việc giảm ảnh hưởng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt trên đàn ông Úc, người phối ngẫu, gia đình của họ và cộng đồng.

Năm tôn chỉ của PCFA là:

 • Đứng đắn
 • Lạc quan
 • Thông cảm
 • Tôn trọng
 • Tận tình

Catch Line

Muốn biết thêm thông tin hay tặng tiền xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại 1800 220 099 (miễn phí). Hay viếng trang mạng: pcfa.org.au

Mọi số tiền tặng $2 hay hơn đươc trừ thuế và giúp PCFA phát triển dịch vụ cho những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và gia đình của họ.

Hãy theo dõi chúng tôi trên:

facebook twitter YouTube